HomeopatiHva skjerNatur og magi

Try homeopathy?

Do you suffer from acute or lingering  complaints of some kind – whether on the mental, emotional or physical plane – that you would like to try homeopathy for?

Homeopathy can be used alongside other kinds of treatment, also conventional medicine. If in doubt, consult your doctor.

Curious to try homeopathy? Feel free to get in touch if you have questions! 🙂

 

/ Har du kortvarige eller vedvarende plager – enten det er på det mentale, emosjonelle eller fysiske plan – som du kunne tenke deg å forsøke homeopati for?

Homeopati kan benyttes ved siden av andre behandlingsformer, også konvensjonell medisin. Om du er i tvil, snakk med legen din.

Nysgjerrig på å prøve homeopati? Du er velkommen til å ta kontakt dersom du har spørsmål! 🙂