HomeopatiHomeopatimedisinerRingsaker Homeopati

Hvordan lages homeopatimedisiner?

Fremstilling

Homeopatimedisiner fremstilles ved homeopati-apotek, hvor utgangsstoffet blir triturert (malt/knust i morter), utvannet og ristet (potensert) i mange omganger – i vann og etanol. Medisinen fåes i form av små sukkerpiller som er dynket i de ulike homeopati-væskene, og de skal smelte i munnen/løses i vann og drikkes. Eventuelt i flytende form som inntas som dråper i munnen/i vann som så drikkes. Homeopatimedisinene kalles ofte homeopatimidler. Du finner mer om homeopatimedisinene (bla. en filmsnutt om hvordan de lages) her.

 

 

I Norge

I Norge er det en del homeopatimedisiner som kan kjøpes på apotek. Apotekene er pliktige til å bestille inn de homeopatimedisinene som er registrerte for salg i Norge. Denne listen er imidlertid meget begrenset, da det finnes tusenvis av homeopatimedisiner: og det er kun noen hundre som er registrerte her til lands. Heldigvis kan man importere homeopatimedisiner som privatperson, så lenge disse er lovlig omsatt i EU. Selv benytter jeg stort sett Helios, et homeopatiapotek i England, når jeg skal bestille homeopatimedisiner. Det tar i underkant av to uker fra jeg bestiller til de ligger i postkassa mi.

 

Fordi Norge en periode stod i særstilling i forhold til andre europeiske land, med et forbud mot privatimport av homeopatimedisiner, kunne ikke Helios (og andre homeoaptiapotek) sende medisiner til Norge: disse ble stoppet i tollen og destruert, uten at vi som bestilte medisinene ante noenting. Heldivis er dette importforbudet (i hvert fall midlertidig) opphevet, slik at vi igjen kan bestille de homeopatimedisinene som ikke apotekene kan selge til oss. Hos Helios må vi som bestiller til Norge, benytte et skjema for bestilling hvor vi oppgir hvilke medisiner vi vil kjøpe og i hvilken potens (styrke) – og gjennomføre betaling (load payment form) – for at Helios kan sende varene til oss. Du kan altså ikke handle i nettbutikken på vanlig måte. Men, det fungerer veldig fint, med rask behandling av ordre!

 

Norges NaturmedisnSentral

NNS – Norges NaturmedisinSentral – sørger for distribuering til apotekene, og man kan søke etter tilgjengelighet av medisinene under «Lagersøk NN-S» på arnika.no. Men, for å vite hvilket middel man skal søke etter, er det nyttig å få foreskrevet homeopatimedisin fra en homeopat først 😉