Holly Homeopaths / TG33

Teaching Group 33 (TG33) startet sin homeopati-reise sammen i september 2013. Med ulik bakgrunnskunnskap og erfaring med homeopati var vi en variert og spennende gruppe. Som i de fleste studier var det noen som tok pause fra studiet, og noen som falt fra; men de fleste av oss fulgte løpet helt frem til uteksamineringen.

The School of Homeopathy arrangerer homeopatiske prøvinger som del av studieopplegget i det tredje året. Dette fungerer som en viktig del av læringen om homeopatimedisiner og vår forståelse av dem, og som vårt bidrag til homeopatien. Homeopatiske prøvinger er kartlegginger av homeopatiske midler: noen organiserer prøvingen og bestemmer hvilken substans (derivat fra plante, mineral, dyr) som skal fremstilles homeopatisk og prøves. Så har vi prøverne, som uten å vite hva substansen er for noe, tar den i potensert form (se mer her om hva dette vil si). Deretter observeres nøye alle endringer som skjer innen en viss tidsperiode (stort sett 3 måneder).

Ved skolen vår er tredjeklassingene prøverne. I tillegg deltar fjerdeklassingene som prøving-veiledere. Hver prøver får tildelt en veileder, som selv har vært gjennom en prøving i sitt tredje år; og som dermed kan hjelpe og støtte prøverne gjennom kartleggingen av det nye homeopatiske middelet - en prosess som ofte kan oppleves krevende og overveldende.

Holly Homeopaths

Da det var TG33 sin tur til å gjennomføre en homeopatisk prøving, viste den valgte substansen seg å være Kristtorn (Holly på engelsk). Dette ble så klart avslørt ved prøvingens avslutning, etter at all kartlegging var ferdig dokumentert. Det homeopatiske middelet, som ved alle de ulike homeopatimedisinene, påvirket oss alle på ulikt vis - men med visse fellestrekk. Det artet seg ulikt hvordan Kristtorn jobbet med/på/gjennom oss, men de karakteristiske tematikkene som er felles for Kristtorn som homeopatimiddel ble likevel til en felles opplevelse som vi delte; en intim prosess som bandt oss enda sterkere sammen i vårt fellesskap.

Faktisk, på et eller annet punkt i løpet av reisen vår, fikk gruppen vår kallenavnet "Holly Homeopaths": og det har fulgt oss siden.

Holly Homepaths holder kontakten, selv om vi er spredt over flere deler av verden. Vi møtes for "Continued Professional Development" (CPD) i form av seminarer og workshops. I tillegg oppdaterer vi hverandre om hva som skjer på hver vår kant; både som terapeuter, og som venner. Og, ikke minst, så fortsetter vi å støtte hverandre - slik vi også gjorde gjennom den utrolige reisen vår ved The School of Homeopathy. Du kan klikke på linken nedenfor hvis du vil vite mer om hvert enkelt medlem i Holly Homeopaths.

The School of Homeopathy publiserer prøvingene sine her. De er dermed fritt tilgjengelig for alle som ønsker å lese dem. I tillegg finner du detaljer om prøvinger som er gjennomført av andre aktører som er knyttet til skolen. Når Holly-prøvingen er renskrevet kan du også finne den ved å klikke på linken over.

Sjekk ut skolen som Holly Homeopaths gikk på! 🙂

Homeopatidrypp

Hepar sulphuris calcareum (Hep)

Hepar sulph er laget av svovel og det midtre laget av skjellet til østersen. Noen karakteristikker ved Hep: Hypersensitiv for […]

Antimonium tartaricum (Ant-t)

Ant-t er laget av kaliumantimontartrat. Noen karakteristikker ved Ant-t: Irritabel og stusselig Vil få være i fred, vil ikke berøres/undersøkes […]

Calcarea carbonica (Calc-c)

Calc-c er laget av det midtre laget av skjellet til østersen. Noen karakteristikker ved Calc-c: Overarbeidet; overveldet; jobber til er […]

Se alle våre nyheter

Er homeopati noe for deg?

Hva er homeopati?

Lær å bruke homeopati for deg og dine kjære i det daglige - bli en Hobby-Homeopat!