Enten man kun har seg selv å passe på, eller om man er forsørger for familien sin, så ønsker de fleste å kunne takle symptomer, plager, småskader og akutte lidelser som plutselig oppstår i det daglige – på en god og skånsom måte.

Folk flest har nok et husapotek og førstehjelpsskrin å ty til i slike situasjoner, før man eventuelt oppsøker nødvendig hjelp.

Færre er det nok som også har homeopatimedisiner i dette husapoteket: og altfor få vet hvordan man kan bruke homeopatimedisiner for seg selv og sine kjære i det daglige!

For å kunne bli en selvsikker hjemme-foreskriver av homeopati bør man vite litt om de grunnleggende prinsippene i homeopatien; hvilke av de vanligste homeopatimedisinene man burde skaffe seg, og hvordan man skaffer dem; og, ikke minst, hvordan man skal bruke homeopatimedisinene man har – de ulike medisinbildene.

Jeg synes det er manko på gode kilder (i hvert fall på norsk) til hvordan man kan bli en hjemme-foreskriver av homeopati: det jeg har valgt å kalle for Hobby-Homeopat.

For å gjøre det lettere og mer tilgjengelig for hvermannsen å bli en Hobby-Homeopat, med trinnvis veiledning gjennom informasjonen – og oppslagsverk tilgjengelige når man trenger dem – så har jeg laget kurset Hobby-Homeopat.

Alle som melder seg på kurset kan også bli med i Facebook-gruppa "Hobby-Homeopatene", hvor vi deler spørsmål, innspill og refleksjoner omkring kurset og homeopati generelt; samt kan dele erfaringene våre med hjemme-foreskriving av homeopati.

Hvis dette virker spennende, så er det mer informasjon på kurssidene www.hobbyhomeopat.no – og mulighet for å melde seg på når man er klar! 😀

0) Om Kurset Hobby-Homeopat

Første modulen i kurset er en introduksjonsmodul, som alle som ønsker å ta kurset Hobby-Homeopat må gjennom.

Etterhvert som de andre kursmodulene er klare for påmelding vil de dukke opp i oversikten til kurssida, og på disse informasjonssidene om kurset.

Vil du bli en Hobby-Homeopat og alliere deg med homeopatien i hverdagen? Da kan du klikke her 🙂

1) Hva er Homeopati?

Jeg er nå også ferdig med første delen av selve kurset (etter introduksjonsmodulen). Denne kan du melde deg på via nettsidene www.hobbyhomeopat.no - så fremt du har fullført introduksjonsmodulen 😉

Denne første delen av selve kurset presenterer deg for hva homeopati er; hvordan du selv kan bruke homeopati, som Hobby-Homeopat; hvilke typer plager du kan forsøke deg på, og hvilke du bør/skal søke hjelp for; og litt supplerende refleksjoner omkring helse og helsefremming.

2) Medisinbilder (Materia Medica)

Jeg er nå også ferdig med andre delen av selve kurset. Denne kan du melde deg på via nettsidene www.hobbyhomeopat.no - så fremt du har fullført de foregående delene av kurset 😉

I denne delen av kurset Hobby-Homeopat tar vi for oss medisinbildene til en rekke homeopatimidler, det vi i homeopatien kaller for Materia Medica.

Velkomstgave og Homeopatidrypp

 

Usikker på om homeopati er noe for deg?

De ca. månedlige Homeopatidryppene med informasjon og nytt fra homeopatiens verden vil kanskje kunne treffe deg og din situasjon - mens du tenker over saken 🙂

Når du registrerer deg får du en velkomstgave: en mal for hvordan du kan gå frem for å lage deg ditt eget homeopati-husapotek 😀

Her kan du lese oversettelsen av Jenny Grist sin vesle gratis-bok, som enkelt forklarer homeopati

401 96 575
Nygata 9, 2380 Brumunddal