FAQ - vanlige spørsmål om homeopati

Homeopati er ikke like vanlig i Norge som i mange andre deler av verden. Selv om du kanskje har hørt begrepet "homeopati", og vet litt om hva det dreier seg om, så kan det fortsatt virke vanskelig å forstå seg på - hvis du ikke selv har fullført et 4-årig homeopatistudie, eller gått til homeopat over lengre tid.

Jeg har derfor samlet noen ofte stilte spørsmål om homeopati nedenfor, for å gjøre homeopati litt mindre kryptisk for deg; og forberede deg på hva du kan forvente hvis du ønsker behandling hos homeopat.

Hvis du ikke finner svar på det du lurer på så kan du veldig gjerne ta kontakt med meg! 🙂

Hva er homeopati?

Homeopati er en gren innen naturmedisin hvor målet er å stimulere og styrke den iboende evnen som hver av oss har til å gi økt grad av helse. "Homeo" og "pati" kommer av gresk og betyr "likt" og "lidelse": det representerer et gammelt prinsipp om at "likt kurerer likt". Den tyske legen Samuel Hahnemann eksperimenterte med å gi bittesmå mengder av substanser (fra mineraler, planter og dyr) mot sine pasienters plager; og han valgte substanser som han oppdaget at skapte liknende symptomer hos ellers friske folk. Slik jobbet han systematisk med å utprøve og utvikle et naturmedisinsk system som har blitt benyttet i over 200 år: homeopati.

Hvordan lages homeopatimedisiner?

Homeopatimedisiner fremstilles ved homeopatiapotek. Substansene tritureres (knuses/males med morter), tynnes ut og ristes kraftig (potenseres) mange ganger i vann og etanol. Homeopatimedisinene kan kjøpes som sukkerpiller dynket i de ulike homeopativæskene, for så å smeltes under tunga eller løses i vann; eller de kan kjøpes i væskeform og inntas som dråper/løst i vann. Homeopatimedisiner kalles også homeopatimidler. Du kan lese mer om homeopatimedisiner, og se en filmsnutt om hvordan de fremstilles, her.

Hvordan virker homeopati?

Selve mekanismen til homeopatimedisiners virkning er ikke fastslått enda. Men kliniske observasjoner demonstrerer igjen og igjen at "likt-kurerer-likt"-kvalitetene til midlene igangsetter en respons hos pasientene; på en måte som gradvis utlikner symptomer og plager på en naturlig og skånsom måte.

Erfaring viser også at jo bedre den foreskrevede homeopatimedisinen passer til ditt helhetlige symptombilde og reaksjonsmønster, dess bedre klarer middelet å gjenopprette din gode helsetilstand (over tid).

Hva gjør en homeopat?

Homeopaten noterer ned dine fysiske, emosjonelle og mentale symptomer, i tillegg til dine personlige karakteristikker og individuelle sensitiviteter. Etter konsultasjonen analyserer homeopaten informasjonen, og ser etter mønstre som kan lede til en indikert homeopatimedisin - og streber etter å finne det ene middelet som passer best med din helheltlige helsetilstand.

Det finnes tusenvis av homeopatimedisiner. Heldigvis har homeopater flere modeller, oppslagsverk og programvarer som kan benyttes for å finne frem til den best egnede homeopatimedisinen og potensen (styrken) i hvert tilfelle. Ved oppfølgingen forsøker homeopaten å slå fast hvilke endringer som har skjedd etter at du tok den foreskrevede homeopatimedisinen, og justerer valg av middel, potens og dosering - når dette er indikert.

Hva kan jeg forvente av homeopatibehandlingen?

Homeopater observerer ofte økt velvære, optimisme og helse hos sine pasienter i etterkant av (en velvalgt) foreskrevet homeopatimedisin. Noen ganger kommer det en homeopatisk forverring etter inntak av middelet: denne tolkes av homeopater som en respons på middelet, hvor kroppen stimuleres og jobber sammen med homeopatimedisinen for å utlikne plager og ubalanser.

Du kan også oppleve en "vårrengjøring" fra kroppen etter å ha tatt homeopatimedisinen: denne kan ta form av et kortvarig utslett, en forkjølelse, eller andre måter kroppen velger for å rense ut gruff. Kortvarige tilbakevendinger av dine tidligere symptomer og plager kan også forekomme: når homeopatimedisinen, sammen med kroppen, gjenoppretter indre balanse - og jobber seg gjennom alt som er/har vært av ubalanser og forstyrrelser. Disse er alle del av et underliggende reaksjonsmønster og indre sensitiviteter - som er unike for hver og en av oss.

Hvor lang tid tar homeopatibehandling?

Det er veldig individuelt, og ikke alltid lett og forutsi. Ved førstegangskonsultasjonen vil homeopaten forsøke å gi en så god forventning som mulig, basert på helsetilstanden din. Når det er snakk om mer akutte tilstander, som gjerne er av større intensitet og inntrer hurtigere, kan du forvente en relativt rask lindring av symptomer. I mer kroniske tilstander som har vart lenge tar det gjerne lenger tid før balanse og god helse er gjenopprettet.

Behandlingens forløp og hyppigheten av konsultasjoner vil derfor variere. Med sykdom som har fått dypt fotfeste kan det ta (flere) år før vi sier oss ferdig med behandlingen; men positive endringer vil du merke bare uker etter å ha tatt (en velvalgt) homeopatimedisin.

Det finnes det tusenvis av homeopatimedisiner som homeopaten skal velge blant. Derfor tar det ofte noen konsultasjoner før den ene best passende homeopatimedisinen (similimum) foreskrives: når homeopaten endelig har fått alle brikkene til å falle på plass! Alt det grundige forarbeidet er vel verdt det, når du endelig kan formidle de befriende endringene som kommer av det rette middelet! 😀

Hvem oppsøker homeopat?

Ofte er det personer som har "forsøkt alt annet" mot plagene sine, eller ønsker homeopati som supplement til annen behandling, som oppsøker homeopat. Symptombildet er gjerne sammensatt, og det kreves vilje og tålmodighet fra din side - for å høste fruktene som homeopatibehandlingen bringer med seg.

Andre ganger er det personer som har vokst opp med naturmedisin, og er vant til å søke til naturterapier for sine plager. Disse oppsøker gjerne homeopaten sin før symptomene har fått skikkelig fotfeste hos dem.

Pasienter oppsøker gjerne homeopat for en rekke ulike typer plager, det være seg fordøyelsesplager, søvnforstyrrelser, muskel-/skjelettplager, sensitivitet overfor omgivelsene, emosjonelle-/mentale utfordringer, infeksjoner, svekket immunforsvar, vondter og smerter, hudproblemer, ... Homeopatien kan favne om så mye!

Hvilken rolle har homeopatien i andre land?

Flere land i Europe og resten av verden vet å verdsette homeopatiens store potensial som helsetjeneste, som supplement til konvensjonell medisin. I Sveits er homeopati, akupunktur og urtemedisin blant naturterapiene som er sidestilt med konvensjonell medisin i landets obligatoriske helseforsikringsordninger. Særlig var en folkeavstemning avgjørende: 2/3 av befolkningen stemte for en slik utvikling. I tillegg kunne evalueringer som ble gjort trekke frem disse behandlingsformenes gode virkning, kostnadseffektivitet og skånsomhet.

I asiatiske land som Nepal, India og Bangladesh er det egne poster i statsbudsjettet som kun dreier seg om å fremme homeopatien som en viktig del av landets offentlige helsetjenester. I Verdens Helseorganisasjons sin evaluering "WHO Traditional Medicine Strategy 2014-2023" peker de på viktigheten av at medlemslandene jobber mot større samarbeid mellom tradisjonelle og komplementære behandlingstilbud, og et mer tilgjengelig tilbud av komplementære helsetjenester gjennom de offentlige helsesystemene. Hvis du vil lese om forskning på homeopati så er nettsidene til HRI et fint sted å starte 🙂 

Tjenestene Ringsaker Homeopati tilbyr:

Vil du vite mer om Homeopat Marianne?

Velkomstgave og Homeopatidrypp

 

Usikker på om homeopati er noe for deg?

De ca. månedlige Homeopatidryppene med informasjon og nytt fra homeopatiens verden vil kanskje kunne treffe deg og din situasjon - mens du tenker over saken 🙂

Når du registrerer deg får du en velkomstgave: en mal for hvordan du kan gå frem for å lage deg ditt eget homeopati-husapotek 😀

Her kan du lese oversettelsen av Jenny Grist sin vesle gratis-bok, som enkelt forklarer homeopati

401 96 575
Nygata 9, 2380 Brumunddal